A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
  • Cursos

 

 

 

Atenció presencial al públic suspesa temporalment.
Seguint les recomanacions sanitàries emeses per Reial decret en l'estat d'alerta, l'atenció presencial en la piscina municipal continua suspesa.

Es mantindrà, no obstant això, l'atenció als interessats a través de les vies telefòniques i telemàtiques que s'especifiquen a continuació:
➡️ Telèfon  96 171 00 71 ➡️ Email info.piscina@aiguesdesueca.com. Horari d'atenció telefònica: 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres.

VENDA DENTRADES 

RENOVACIONS CURSETS 2018-2019

RENOVACIONES CURSOS 2018-2019

  • DEL 1 AL 15 DE JUNIO:

SE RENOVARÁ EL MISMO CURSO (HORARIO Y DIA), Y SI CAMBIAN POR EDAD TAMBIÉN PODRÁN RENOVAR EN ESE PLAZO.

  • DEL 15 AL 30 DE JUNIO:

SE PODRÁ RENOVAR UN CURSO DISTINTO (HORARIO Y DIA).

  • SE PAGARÁN 15€ EN TARJETA DE CREDITO O POR INGRESO EN CUENTA, QUE SE DESCONTARÁN DEL IMPORTE TOTAL DEL CURSO EN OCTUBRE.

  • SI DESPUÉS QUIEREN CAUSAR LA BAJA DEL CURSO, SE DEBERÁ FIRMAR ANTES DEL 20 DE SEPTIEMBRE, PERDIENDO LOS 15€ DE LA RESERVA.

RENOVACIONS CURSETS 2018-2019

  • DEL 1 AL 15 DE JUNY:

ES RENOVARÀ EL MATEIX CURSET (HORARI I DIA) I SI CANVIEN PER EDAT TAMBÉ PODRAN RENOVAR EN AQUEST PLAÇ.

  • DEL 15 AL 30 DE JUNY:

ES PODRÀ RENOVAR UN CURSET DIFERENT (HORARI I DIA).

  • ES PAGARAN 15€ EN TARJETA DE CRÈDIT O EN INGRÈS EN COMPTE CORRENT, QUE ES DESCOMPTARAN DE L’IMPORT TOTAL DEL CURS A OCTUBRE.

  • SI DESPRÉS VOLEN CURSAR LA BAIXA DEL CURS, ES DEURÀ FIRMAR ABANS DEL 20 DE SETEMBRE, PERDENT ELS 15€ DE LA RESERVA.