Serveis

Home / Serveis / Serveis


AIGUA POTABLE

Aigües de Sueca gestiona el servei públic del subministre d’aigua potable en tot el terme municipal de Sueca, incloent El Perelló i El Mareny de Barraquetes, i el subministre en alta a Riola i Polinyà.

La planta d’osmosi situada al pavellò poliesportiu en la Ronda Pais Valencià també es gestionada per esta Entitat. La planta d’osmosi té l’accés pel C/ Lluís Alcanyís i està oberta per a qualsevol ciutadà que vullga utilitzar-la. La planta d’osmosi produix aigua amb una concentració de nitrats i sulfats adequada.

Tanmateix s’encarrega del manteniment de les fonts de la Placeta del Convent i de l’Esculptor Moret, així com de les dutxes situades a les platges.

la foto-1    Captura de pantalla 2013-04-14 a las 14.33.44

SANEJAMENT

Manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram, i de les estacions de bombeig que pertanyen a la mateixa.

Captura de pantalla 2013-04-16 a las 09.59.05    Captura de pantalla 2013-04-14 a las 14.44.37

JARDINS

Manteniment i neteja dels jardins municipals. Tractament de palmeres front al morrut roig.

Captura de pantalla 2013-04-14 a las 14.50.47    Captura de pantalla 2013-04-14 a las 16.03.58

PISCINA MUNICIPAL “VICENT VERA”

Gestió administrativa i organitzativa de la Piscina Municipal “Vicent Vera”.

Captura de pantalla 2013-09-26 a las 21.26.17    Captura de pantalla 2013-09-26 a las 21.29.59