A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
 • Abonaments


COMPRA D'ENTRADES PISCINA DESCOBERTA

MESURES APERTURA PISCINApdf
MEDIDAS APERTURA PISCINApdf

PROTOCOL APERTURA PISCINES MUNICIPALS DE SUECA
(COBERTA I DESCOBERTA)

D’acord amb la previsió orientativa d’alçament de les limitacions d’àmbit nacional establides per l’Estat d’alarma, en funció de les diferents fases de transició a una nova normalitat, i atenent sempre a l’objectiu final de garantir la seguretat i salut tant dels usuaris com dels treballadors, l’EPE Aigües i Sanejament establix el seguent protocol d’utilització de les piscines municipals:

 • La instal·lació de la piscina coberta “Vicent Vera” permaneixerà tancada fins noves indicacions que puguen garantir la seua re apertura.
 • La previsió actual és d’apertura de la piscina descoberta en data 15 de juny de 2020, seguint uns criteris específics que van a definir-se en aquest document.

1.- NETEJA I DESINFECCIÓ DE SUPERFICIES I ESPAIS.

S’ha realitzat un desinfecció integral dels locals de les dos piscines per un procediment de nebulització que deu ser complementat per un Pla de Neteja exhaustiu, així com altre tipus de mesures preventives i sanitàries.

Entre els canvis de torn es realitzarà una neteja i desinfecció de la instal·lació: banys, corxeres, escales d’accés als gots, dutxes, botiqui, parets, taules, cadires, zones de trànsit i qualsevol element que tinga contacte en els usuaris.

Es convenient la ventilació de tots els espais abans de començar la neteja i desinfecció. Es recomana obrir totes les portes i finestres amb esta finalitat. Així mateix, si la ventilació es produeix per mitjans mecànics, estos es deuen de conservar en bon estat de manteniment, nets i desinfectats.

2.- MESURES BÀSIQUES.

 • 2.1.- L’aforament estarà limitat i l’accés a la piscina descoberta es realitzarà per reserva prèvia de l’entrada i en unes franges horàries delimitades. Les reserves es realitzaran per venda anticipada d’entrades a través del portal NOTIKUMI en unes franges horàries delimitades. La reserva màxima per usuari serà de 5 entrades.

 • 2.2.- L’accés a la instal·lació es realitzarà per la porta situada a l’esquerre de la mateixa, guardant la distancia preceptiva de 2 metres, mitjançant la corresponent senyalització.

 • 2.3.- És preceptiu l’accés i ús exclusiu de les xancles o calçat de bany a utilitzar dins del recinte. No es permetrà cap canvi de calçat dintre de la instal·lació.

 • 2.4.- L’aforament màxim per a la piscina descoberta és de 75 usuaris, condicionat sempre a les indicacions sanitàries i normativa vigent en cada moment. El preu de les entrades serà gratuït de 0 a 4 anys, i de 1 € a partir de 5 anys. Per a la temporada 2020 queden suprimits els abonaments de 10 entrades. La reserva de les entrades inclou a tots els usuaris, a efectes de controlar l’aforament en tot moment.

 • 2.5.- Els banys públics es podran utilitzar prèvia sol·licitud de la clau al socorrista o encarregat de l’entrada i posterior devolució.

 • 2.6.- Les taquilles quedaran inutilitzades, els objectes personals dels usuaris (tovalloles, locions, motxilles, etc. ) permaneixeran dintre del perímetre de seguretat establit en la demarcació de zones d’ús, evitant tot contacte en la resta d’usuaris.

 • 2.7.- Queda suprimida la utilització de tumbones. Excepcionalment, es podrà permitir la utilització de les cadires de la instal·lació.

 • 2.8.- Està completament prohibit el bany en roba que no siga de bany. Sí es permetrà l’ús de gorres de bany.

 • 2.9.- No està permesa l’entrada de vidre ni consum d’alcohol en la instal·lació.

 • 2.10.- Es manté la prohibició de fumar en tota la instal·lació, pàrquing inclòs.

 • 2.11.- L’accés a la instal·lació implica els compromís dels usuaris de respectar i complir les normes establides, sent responsable dels seus actes.

L’incompliment d’aquestes pot suposar la expulsió immediata del recinte.

3.- MESURES SANITÀRIES.

 • 3.1.- En l’entrada hi haurà un sistema de desinfecció de mans i calçat. Es prendrà la temperatura als usuaris i en cas de detectar-se 37,5 º o superior es realitzarà una segona pressa als 5 minuts. Sí es torna a superar la temperatura no es permetrà l’entrada a la instal·lació i se li reembossarà l’import.

 • 3.2.- Queden clausurades les dutxes dels vestuaris, sols es farà ús preceptiu de les dutxes exteriors abans del bany.

 • 3.3.- A l’eixida els usuaris ficaran en una borsa de plàstic tancada que s’haurà facilitat a l’entrada totes les deixalles o restes que hagen pogut generar.

 • 3.4.- D’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries, es recomana a tots els usuaris llavar banyadors, tovalloles, etc. després de fer ús de la piscina.

 • 3.7.- En tot moment s’ha de complir la normativa sanitària vigent relativa a estes instal·lacions.

 • 3.8.- Tots els usuaris i treballadors deuen d’observar totes les mesures de distancia interpersonal recomanada.